ABC

abc

Forord

Kamera teknik ABS henvender sig til dem der vil lære fotofagets tekniske begreber,  såvel som diverse tips til at tage bedre billeder generelt.

Der er mange tekniske fagudtryk indenfor fotoverdenen,  og der er bestemt ikke færre nu hvor den digitale tidsalder har taget sit indtog.

En vis teknisk forståelse er dog rar at have,  og i visse situationer kræves det at man kender udstyrets begrænsninger.

De tre magiske parametre

Der er især 3 parametre der er vigtige at kende:

 1. Lukkertid
 2. Blændeåbning
 3. ISO

Disse tre bestemmer tilsammen,  hvordan et billede eksponeres – dvs. hvor lyst/mørkt billedet bliver. Men de bestemmer også andre ting såsom dybdeskarphed og støjniveau.

Dette og meget mere kan du læse mere om i artiklerne der er vist herunder.Begyndere anbefales kraftigt at starte med indledningen – den første af artiklerne.

Det anbefales kraftigt at man:


 • Har et digitalkamera,  der foretrukkent kan indstilles manuelt.
 • Anskaffer sig et stativ.
 • Anskaffer sig praktiske ting,  eks. kamerataske og ekstra batterier samt hukommelseskort.
 • Har adgang til en PC eller MAC der kan køre grafisk billedbehandling.
 • Er i besiddelse af Photoshop

Indledning

Mange frygter teknikken – og anser den både som vigtig og for svær at lære. Begge dele er sandheder med modifikationer.

Jo – teknikken er vigtig. Men uanset hvor god man er til at udredde for kameraets måde at virke på, og uanset hvor meget man kender til udstyr, så gør det ikke nødvendigvis én til en god fotograf. Øje for motiv, lys/skygge, farvespil mv. er det bærende – derfor er det også muligt at skyde flotte billeder med 15 kroners engangskameraer.

Men forståelse af teknikken vil give dig flere muligheder – og mindske risikoen for fejlskud.

Er det svært at lære?

Tja, al begyndelse er jo svær. Men jeg husker det at lære at læse som værende endnu sværere.

De efterfølgende artikler vil give brugervenlige forklaringer på hvordan de forskellige tekniske begreber kan bruges i praksis, og ikke mindst hvad de dækker over.

Skal jeg så have nyt kamera?

oldcam01

Måske kan dit kamera ikke indstilles manuelt – men du vil alligevel få noget ud af en forståelse af de ting som er betydende for kameraets måde at virke på. Automatikken justerer nemlig disse ting for dig – men det hjælper hvis du har en forståelse af hvad det egentlig er automatikken skruer på, da det kan hjælpe dig i pressede situationer til at vælge eks. hvilket SCENE-mode du vil benytte dig af. Ligesom det også er en god idé at kende til manuel gearing i en bil, selvom man måske selv kører med automatgear. 🙂 Vores mål her er ikke at tvinge dig ud i dyre køb – men derimod at give dig bedre forståelse af hvordan du kan få det ypperste ud af det fotoudstyr du allerede har købt.

Hold korrekt på dit kamera!

En måde at reducere chancen for rystelser på, er at holde korrekt på kameraet. Så lad os starte med at kigge på hvordan man holder på kameraet.

Nu er der jo forskel på om du har et kompaktkamera eller et fysisk større spejlreflekskamera, så vi vil her gennemgå dem separat.

Kompakt

(Note: For ultrakompaktkameraer er det mere eller mindre umuligt at holde som beskrevet her, idet disse oftest er skabt til enhåndsbetjening – af den grund er det også vigtigt at være påpasselig ikke at dække for blitzen, hvilket man ofte kan komme til nemt, på ultrakompaktkameraer)

Læs mere om kamera og foto

Eksempel på hvordan man IKKE bør holde:

indledning01

… men sådan holder de fleste på et kompaktkamera. Ulempen er at man nemt kommer til at vippe kameraet idet man trykker på udløserknappen.

Eksempel på hvordan man bør holde:

indledning02

 • Læg kameraet i venstre håndflade, så højre del af kameraet er ved fingerspidserne og venstre del af kameraet er ved håndroden. Kameraet skal kunne balancere uden at falde ned fra din hånd.
 • Lad venstre hånds tommel- og pegefinger holde rundt omkring objektivet.
 • Højre hånd holder fast i kameraets højre side, pegefinger betjener zoom og udløseren, tommelfingeren betjener diverse knapper på bagsiden af kameraet.

indledning03

 • Pres begge albuer ind imod din krop, kig i enten søgeren eller på skærmen, og skyd.
 • Prøv så vidt muligt at trække vejret roligt, og tag billedet idet du ånder langsomt ud.

Spejlrefleks

 • Læg kameraet i venstre håndflade, så højre del af kameraet er ved fingerspidserne og venstre del af kameraet er ved håndroden.
 • Lad venstre hånds tommel- og pegefinger holde rundt omkring objektivet – du bør nu kunne holde kameraet med én hånd, medmindre du har monteret et meget stort objektiv.
 • Venstre hånds tommel- og pegefinger kan nu styre zoom og evt. manuel fokusering.
 • Højre hånd holder fast i kameraets højre side, pegefinger evt. scrollhjul på fronten/toppen af kameraet, tommelfingeren betjener knapper på bagsiden af kameraet.
 • Pres begge albuer ind imod din krop, kig i søgeren.
 • Prøv så vidt muligt at trække vejret roligt, og tag billedet idet du ånder ud.

Lær mere om portrætfotografering med spejlreflekskamera

indledning04 indledning05 indledning06

Støtte

Du kan med fordel støtte dig op ad eks. en væg med en af dine skuldre, for at opnå større rolighed.

Hvis du ligger ned, så hvil på begge dine albuer.

indledning07

Forkortelser – kort forklaret

I digitalkamera verdenen er der rigtigt mange forkortelser. Nedenstående er en håndfuld af de mest gængse. For mere dybdegående forklaringer, se vores øvrige artikler.

ADI = Advanced Distance Integration
=> Minolta/Sony funktion der måler afstand til motivet, med formål at beregne blitzeksponering korrekt. Hos de fleste andre mærker kaldet TTL (se længere nede).

AE = Auto Exposure
=> Også kaldt “AUTO” på de fleste kameraer, med grøn skrift. Fuldautomatisk eksponering, hvor kameraet indstiller alle parametre for dig, for at eksponere dit motiv korrekt.

AEL = Auto Exposure Lock
=> Eksponeringslås. Fungerer typisk ved at du retter kameraet mod et sted, som der lysmåles efter, og så trykker AEL-knappen ned. Kameraet husker nu denne lysmåling så længe du holder AEL-knappen nede, og alle billeder du skyder mens du holder den nede, eksponeres på samme måde. Kan bruges i fuldautomatisk eller prioritering (P-, A- og S-modes på dit kamera). Kan også indstilles til at lysmåle efter scene, centervægtet eller spot. Ved sidstnævnte vælges et meget lille område i midten af dit kamera, for meget præcis lysmåling. Typisk vælger man at udføre AEL i situationer hvor en serie af billeder skal have præcist samme eksponering, og man måler efter noget der hverken er helt lyst eller helt mørkt, for at balancere eksponeringen.

AF = Auto Focus
Autofokus; i modsætning til MF (manuel fokus).

AF-A = Auto Focus Automatic
Autofokus mode, der selv vælger mellem Continuous eller Single Shot.

AF-C = Auto Focus Continuous
Autofokus mode, der hele tiden tilpasser fokus til motivet. Bruges oftest når motivet hele tiden er i bevægelse; eks. en hund der løber imod dig, fugle i flugt mv…

AF-S = Auto Focus Single Shot
Autofokus mode, der fastlåser eksponering til motivet. Er standardvalgt på alle kameraer, medmindre man selv vælger AF-A eller AF-C. Praktisk til eks. reframing, hvor man holder udløseren halvt nede for at præfokusere, og følgeligt flytter kameraet og så trykker udløseren i bund. Eks. fokusér på et øje på en person, og derefter flyt kameraet så hele personen er med som du vil have ham/hende, og tryk så udløseren helt i bund.

AS = Anti Shake
En antiryste funktion.

AWB = Auto White Balance
Se WB (hvidbalance) længere nede.

CWB = Custom White Balance
Her bestemmer du selv hvidbalancen. Skalaen er altid Kelvin, hvor blitz og sollys er 5500K.

DMF = Direct Manual Focus
En funktion for objektiver, der tillader at du efter kameraet har autofokuseret, fortsætter med manuel fokus. Bruges typisk til fintuning i situationer hvor kameraets autofokus er at foretrække, men ikke altid kan nå det ønskeligt. Eks. fugle i flugt kan være tricky. Kameraets AF vil hjælpe dig til at cirkle hurtigere ind korrekt, og du gør selv det sidste manuelt.

DOF = Depth Of Field
Dybdeskarphed; dvs. hvor meget i dybden er i fokus på én gang. DoF bestemmes af hhv. blændeåbning, fokusafstand, brændvidde og sensorstørrelse. Høj dybdeskarphed bruges til landskabsbilleder og arkitektur, mens lav dybdeskarphed bruges til at isolere motivet fra baggrunden; eks. i portræt- og modelbilleder.

EC = Exposure Compensation
Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps (se længere nede for forklaring af EV). Bruges når man ønsker at følge kameraets automatiske eksponering (enten fuldautomatisk eller i prioriteringsmodes), men gerne vil have det lidt lysere eller mørkere end kameraet normalt ville gøre det. Kan typisk indstilles i tredjedelssteps mellem -2 og +2.

EV = Exposure Value
Eksponeringsværdi på dansk; et samlet udtryk for blændeåbning, lukkertid og ISO (de 3 eksponeringsparametre). Bruges når vi taler om forskelle i eksponering; eks. hvis et billede er mørkt, kan vi sige at “det må gerne være 2 EV-steps lysere”. Hermed menes at man bør tilrette ISO, blændeåbning og/eller lukkertid, således at billedet eksponeres ialt 2 EV-steps lysere. For yderligere forklaring, se guiderne for blændeåbning, lukkertid og ISO – og EV-kompensation.

EVF = Electronic view Finder
I modsætning til OVF (optical view finder). En view finder er det hul du kigger igennem på kameraet (i modsætning til skærmen). I spejlreflekskameraer kigger du altid ud gennem objektivet, og i range finder kameraer kigger du ud gennem et hul på den anden side af kameraet. Med EVF kigger du på en lille elektronisk skærm.

FEC = Flash Exposure Compensation
Ligesom vi kan tale om at kompensere for vores kompensation (EC – se længere oppe) kan vi også tale om at kompensere for blitzens udladning. Mange kameraer (inkl. alle dSLR) kan kompensere blitzudladningen separat. Vi kan dermed fortælle kameraet, at den kraft den normalt ville udlade blitzen med, skal være -2 til +2 EV-steps mørkere/lysere end den normalt ville vælge.

FOV = Field of View
En alternativ benævnelse for et objektivs dækning, i stedet for at bruge brændvidde i antal milimeter. Field of View betegnes i antal grader, og angiver hvor stor en vinkel objektivet dækker på en gang.

GN = Guide Number
Måleenhed for en blitz’ maksimale udladningsstyrke. Angives i enten fod eller meter, primært ses oftest meter. Udtryk for hvor langt væk blitzen kan belyse et emne korrekt, ved ISO 100 og f/4. Typisk ligger kompaktkameraer omkring GN 4-5, mens dSLR-kameraers interne blitz ligger omkring 7-8. Eksterne blitze kan nemt opnå GN 50 og opefter – stavblitze befinder sig omkring GN 100, visse endda højere.

HSS = High Speed Sync
Udtryk for blitzsynkronisering hurtigere end standard sync-hastighed. Når en blitz udlader skal dette ske mens billedet tages. Typisk ser vi 1/250s lukkertid som det hurtigste et kamera kan håndtere, indtil det ikke længere er i stand til at synkronisere blitzens udladning med lukkertiden. Med HSS kan vi komme højere op, oftest omkring 1/4000s. Ulempen er at udladningen vil være væsentligt svagere (ned til 1/8 af fuld styrke), men fordelen er at vi kan køre en hurtigere lukkertid. I praksis udmyntes det typisk i situationer med kraftig baggrundsbelysning, hvor man ønsker at baggrunden skal fremtræde lidt mørkere end motivet.

ISO = International Standards Organisation
Se mere under guiden for ISO.

K = Kelvin
Farvetemperatursskalaen vi bruger for hvidbalance. Se mere under guiden for hvidbalance.

MF = Manual Focus
I modsætning til AF (autofokus). Her fokuserer vi objektivet ind manuelt.

TTL = Through The Lens
En teknik der muliggør at kameraet kan måle lyset gennem objektivet, fremfor eks. med en ekstern lysmåler. På den måde lysmåles altid korrekt i forhold til valgt den valgte blændeåbning, og kameraet kender selv den valgte ISO og lukkertid. Således kan den videregive TTL-informationen til blitzen for at kontrollere dens udladning korrekt.

VF = View Finder
Hullet man kigger igennem for at se sit motiv. Kan være elektronisk, optisk spejlrefleks eller optisk range-finder.

WB = White Balance
Hvidbalance; den farvetemperatur billedet behandles i. Bemærk; alle RAW-billeder kan ignorere denne funktion helt, idet den i praksis kun påvirker preview-billedet man ser på kameraet. På PC’en vil RAW-billeder kunne skifte deres hvidbalance. Skyder man i JPG skal man ændres hvidbalancen undervejs ift. det lys man er i.

Tutorials om photoshop, portrætfoto, bryllupsfoto, fotojournalismen og meget mere