Blændeåbning

Blændeåbning – kort forklaret

Blaende

Blændeåbningen er det “hul”, som objektivet skaber for at lade lyset strømme ind for at ramme sensoren (eller filmen for analoge kameraer).

Blændeåbning angives i f/x.x hvor x oftest er fra 2.6 til 8 for kompaktkameraer og mellem 1.4 – 32 for objektiver til spejlreflekskameraer. “f” står for “focus stop” (focal værdien), og hvorfor er den så vigtig?

Stor blændeåbning (større end f/3.0 for kompaktkameraer, større end f/5.5 for spejlrefleks):

  • Lysstærk => Kan derfor afhjælpe slørede og rystede billeder
  • Lav skarphedsdybde (Depth of Field)
  • Velegnet til at isolere motivet fra omgivelserne

Lille blændeåbning (mindre end f/6 for kompakt, mindre end f/8 for spejlrefleks):

  • Ikke lysstærkt => Vil derfor udvise større tendens til slørede og rystede billeder
  • Godt til eks. bybilleder, panoramabilleder og lignende, hvor man ønsker at alt er i skarpt

I DYBDEN MED…

Selve værdien

Fordi der står f/ foran selve værdien, så siger vi at f/2 er STØRRE end f/8.

Vi siger også at f/7 er MINDRE end f/6, for at tage et andet eksempel.

Tallet står jo i “nævner”, og hvis vi husker en smule af brøkregning fra folkeskolen, så giver ovenstående to eksempler jo fint mening.

Hvad kan blændeåbningen bruges til?

Blændeåbningen bestemmer sammen med lukkertid og ISO, hvor lyst eller mørkt billedet bliver (dvs. eksponeringen). Men blændeåbningen gør mere end bare at variere hvor lyst eller mørkt billedet bliver; den medvirker også til at skabe høj eller lav dybdeskarphed.

Hvis dit kamera kan indstille blændeåbningen manuelt, så kan dette gøres under det der typisk enten hedder A / Av (aperture value priority) eller under M (fuldmanuel)

Store blændeåbninger (over f/3.0 for kompakt, over f/5.5 for spejlrefleks objektiver) er meget lysstærke. Hullet i objektivet er stort i forhold til sensoren, derfor kan der strømme mere lys ind. Fokuspunktet er skarpt som altid, men når vi bevæger os væk fra fokuspunktet i dybden, aftager skarpheden hurtigt. Vi kan altså bruge store blændeåbninger til at få et motiv til at fremtræde tyderligere fra sine omgivelser, idet omgivelserne vil sløres hvis de har en vis afstand (i dybden) til motivet.

Små blændeåbninger (under f/6 for kompakt, under f/8 for spejlrefleks objektiver) er mindre lysstærke. Hullet i objektivet trækkes sammen og bliver mindre, hvilket gør at mindre lys kommer igennem det ned til sensoren. Dybdeskarpheden forøges, og dette gør eks. små blændeåbninger perfekte til landskabsbilleder. En uønsket effekt ved små blændeåbninger er dog, at kraftige lyskilder (såsom solen) kan få en stjerneform. Den ser vældigt flot ud de første gange man oplever den, men hvis man gerne vil afbillede solen rund, og den får en stjerneform, så skal blændeåbningen gøres lidt større.

Blænderækken

Der findes en officiel blænderække, der er udsprunget direkte fra lysets naturlove. Nå man taler om “et step” så taler man om at gå et skridt til højre eller venstre i blænderækken.

Blænderækken ses her:
1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90 – 128

Dvs. hvis vi antager at vi står på f/4, og skal blænde et step til højre, så ser vi f/5.6 som det næste naturlige step.

Nu har du nok mange flere værdier at vælge imellem på dit kamera (givet at du kan indstille blændeåbningen manuelt), og typisk ses at man kan vælge tredjedele imellem blænderækkens værdier.

Dvs. hvis vi antager at vi kigger på f/5.6 og f/8, så vil du indimellem disse, kunne finde f/6.3 og f/7.1 på dit kamera.

Men hvad kan du bruge blænderækken og viden om steps til?

Når blændeåbningen øges 1 step (eks. fra f/5.6 til f/4) fordobles lysmængden der kommer ind i kameraet.

Når blændeåbningen nedsættes 1 step (eks. fra f/8 til f/11) halveres lysmængden der kommer ind i kameraet.

Derudover er det vigtigt at vide, at et blændestep er det samme som et EV-step. Mere om dette i guiden for EV-kompensation.

TIP til spejlrefleksejere:

De fleste objektiver og spejlreflekskameraer kan gå helt ned til f/22-f/32 i blændeåbning. Dette giver en helt utroligt høj skarphedsdybde – ihvertfald i teorien. Men man kan ofte opleve at billederne faktisk bliver mindre skarpe end med f/16, hvilket jo ikke giver mening umiddelbart.

Fænomenet kaldes diffraktion, hvilket du kan læse mere om i objektiver artiklen.

Men f/10 – f/16 kan i højere grad anbefales til landskabsbilleder, end f/22 – f/32.

Tutorials om photoshop, portrætfoto, bryllupsfoto, fotojournalismen og meget mere