EV kompensation

Om EV

Exposure_Value_Chart

I kameraverdenen måler vi den samlede lysstyrke for et billede i EV. EV står for Exposure Value – på dansk; eksponeringsværdi, og den er et udtryk for den samlede lysstyrke der opnås som resultat af flg. faktorer: blændeåbningen, lukkertiden og ISO-tallet.

EV-skalaen er nummerisk (1, 2, 3, 4 osv…) men vi snakker ofte om TRIN. Et trin mere er lig med en fordobling af værdien (eks. EV 2 >> EV 4) og et trin mindre er lig med en halvering af værdien (eks. EV 6 >> EV 3).

EV 0 er defineret som udslag af 1 sekunds lukkertid, blænde f/1 samt ISO 100.

Lysmåling

Alle kameraer har en lysmåler indbygget. Ellers ville kameraet ikke vide hvordan det automatisk skulle indstille lukkertid, blændeåbning og ISO, når man stilte kameraet på AUTO.

Med analoge kameraer var det bedst hvis man kendte lysniveauet helt præcist, så man vandrede ofte rundt med en separat lysmåler – senere hen kunne kameraerne lysmåle, og kameraet foreslog selv blændeåbning og lukkertid – eller blot en af delene (prioritering).

Formel for EV

Formlen for udregning af EV-værdien ved ISO 100 er:

EV100 = log2(f^2/T)

“f” = blændeåbningen
“T” = lukkertiden i antal sekunder

Og ved halvering eller fordobling, stiger eller falder vi et helt EV-step.

Dvs.:

  • EV50 = EV100 -1
  • EV200 = EV100 +1
  • EV400 = EV100 +2

– Og så videre…

Nedenstående viser en tabel over generelt anbefalede EV-værdier i forskellig belysning, samt hvilke lukkertider, ISO-tal og blændeåbninger der skal til for at opnå denne EV-værdi.

EV Belysning Eksponering
-3 Tuschmørke f/1,8 | 30 sek. | ISO 100
0 Indendørs (svag belysning) f/2,8 | 1 sek. | ISO 800
4 Bybilleder “by night” f/4,0 | 1/4 sek. | ISO 400
8 Indendørs (kraftig belysning) f/5,6 | 1/8 sek. | ISO 100
11 Solopgang, motiv i skyggen f/8,0 | 1/60 sek. | ISO 200
14 Blænde 11-reglen* (udendørs solskin) f/11 – 1/125 sek. | ISO 100
15 Kraftigt sollys på sand eller sne, studieflash** f/16 | 1/250 sek. | ISO 200

* Blænde 11-reglen: På en normal dag med solskin indstilles kameraet på blænde 11, og lukkertiden skal ca. svare til ISO-værdien (hvor eks. 1/100 sek. matcher ISO 100, og 1/200 sek. matcher ISO 200 etc.)
** Blænde 16-reglen: På en dag med kraftigt solskin indstilles kameraet på blænde 16, og lukketiden skal svare til ISO-værdien (hvor 1/100 sek. matcher ISO 100, og 1/200 sek. matcher ISO 200 ect.).

Tutorials om photoshop, portrætfoto, bryllupsfoto, fotojournalismen og meget mere