Mere dybdeskarphed med stacking

Når du fotograferer blomster, så er du tit tæt på – meget tæt på – og det   medfører tit, at dybdeskarpheden i billedet bliver meget lille selvom du   fotograferer med lille blænde, som f.eks. blænde f/11 eller 16.    

Det kan der gøres noget ved, og det kan tit betale sig at gøre det. For   mange blomsters helt fantastiske skønhed ligger i hele blomsten og   ikke kun halvdelen.    

Rosen (Claire Renaissance) til venstre er ikke bare smuk lige omkring   centrum, men hele blomsterhovedet. Også de bagerste kronblade som   måske er tre-fire cm. længere fra kameraet end de forreste kronblade   er. Jeg har fotograferet rosen med en brændvidde på 50 mm og med   blænde f/5,6 på 40 cm’s afstand. Dybdeskarpheden er derfor blot 1,27 cm.   og det er ikke nok til at fange hele blomsten. Så jeg har i stedet taget tre   billeder og imellem hvert billede flyttet fokuspunktet en lille smule.     Du kan se princippet i figuren til venstre. Hvert billede indeholder et   fokuspunkt og omkring det er der skarpt. Det kaldes dybdeskarphed, på  engelsk Depth Of Field (DOF).    

Jeg har indlæst de tre billeder i et særligt program, der kan samle   Rosen “Claire Renaissance” er fanget på 50 mm og med blænde f/5,6. billederne i forhold til skarphed. Teknikken hedder “stacking” – jeg bruger programmet Helios Focus 6. Det kan   Der er taget tre billeder og de er lagt sammen med Helios Focus 6. du søge efter på nettet og købe på nettet. Helios Focus 6 finder selv ud af hvor hvilket billede er skarpt. Det   er derfor ikke svært at bruge. Til gengæld er resultatet godt.    

Du kan se på figuren, at jeg har ladet de forskellige DOFs (røde prikker) overlappe hinanden en lille smule. Så   mangler Helios Focus 6 nemlig ikke skarphed. Det er en god ide. Fokuspunkterne (blå prikker) er fundet ved   at se godt efter i kameraets søger; men du kan altså også vælge at udregne og opmåle tingene helt nøjagtigt.   Det kræver opslagsværk om dybdeskarphed, men den slags kan du få som apps til din smartphone. Det   kræver også et målebånd, men det må du så bare have med på turen.    

De grønne prikker angiver det DOF, som bliver resultatet af stackingprogrammets arbejde. Det svarer til hele   rosen herover. Ikke bare et lille udsnit af rosen.     Det er spændende og det er (kan være) rigtig meget givende at bruge stacking. Og når man først har vænnet   sig til muligheden, så er det altså en fornøjelse af huske på den og bruge den, når man står derude i et   rosenbed og ønsker sig større DOF.